x

Ready Mix Concrete

Concrete Pillars Trade

7' (4''×4'') 1 nos = 5000 ks

8' (4''×4'') 1 nos = 6000 ks
Address
 
Welldauk Ward, Near polan stone bridge, Pathein
 
Contact

09-791215510, 09 693915482, 09-693915484